box_header_topleft Navigation box_header_topright
box_header_bleft box_header_bright
box_footer_left box_footer_right
 
box_header_topleft Webmaster box_header_topright
box_header_bleft box_header_bright

 

 

Passwort vergessen?
box_footer_left box_footer_right
box_header_topleft   box_header_topright
box_header_bleft box_header_bright

Hệ Thống Liên Ðoàn – Ðoàn


A. Hệ Thống Liên Ðoàn

Ðịnh Nghĩa:

Theo hệ thống của HÐVN, liên đoàn có ít nhất là hai đoàn (ngày xưa đòi hỏi một trong các đoàn ấy phải là Thiếu đoàn, ngày nay có thể không còn đòi hỏi điều kiện như thế, có lẽ vì điều kiện có khác, nhất là các liên đoàn nơi hải ngoại). Các đoàn trong liên đoàn có thể cùng hoặc khác ngành, có thể có cả các đơn vị nam HÐ và đơn vị nữ HÐ.

Cơ Cấu Tổ Chức - Trách Nhiệm:

Hội đồng trưởng của liên đoàn chịu trách nhiệm điều hành các đơn vị trong liên đoàn. Cơ cấu tổ chức do vào nhu cầu của mỗi LÐ, HÐ trưởng LÐ sắp đặt để đạt kết quả sinh hoạt hữu hiệu theo phương pháp và tôn chỉ Hướng Ðạo.

Phân Nhiệm:

Ðiều căn bản trong việc điều hành liên đoàn là tùy vào nhu cầu cần thiết, các trưởng sẽ linh động và giúp đỡ lẫn nhau để trông coi các sinh hoạt đơn vị cho có kết quả mỹ mãn. Tùy theo nhu cầu, LÐ có thể thêm hoặc bớt các trách vụ.

Sau đây là giới thiệu sơ nét về sự phân nhiệm trong LÐ:

 • Liên Ðoàn Trưởng: Ðại diện chính thức của LÐ. Phụ trách tổng quát mọi sinh hoạt của LÐ. Bổ nhiệm các trách vụ. Chuẩn chi ngân sách.

 • Liên Ðoàn Phó: Phụ tá cho LÐ Trưởng trong những nhiệm vụ kể trên. Thay thế LÐ Trưởng trong khi LÐ Trưởng vắng mặt.

 • Thủ Quỹ: Lo việc tài chánh cho LÐ.

 • Thư Ký: Lo việc sổ sách LÐ.

 • Ủy Viên Huấn Luyện: Lo phối hợp, tổ chức các phần huấn luyện cho Dự Trưởng, Trưởng khi có nhu cầu.

 • Bầy Trưởng Chim Non, Sói Con (ngành Ấu), Thiếu Trưởng (Nam và Nữ), Thanh Trưởng, Tráng Trưởng: Lo phụ trách tổng quát, trực tiếp các sinh hoạt đơn vị của ngành mình.

 • Các Phụ Tá: Tùy theo sự phân công hợp lý để giúp các trưởng đơn vị điều hành đơn vị.

Tài Chánh:

Có một quỹ sinh hoạt chung chính thức để lo việc chi thu cho LÐ. Quỹ LÐ do từ niên liễm của HÐS, các cuộc sinh hoạt gây quỹ và đóng góp của phụ huynh, thân hữu. Quỹ chi cho các sinh hoạt của LÐ, mua huy hiệu cho các em, sắm sửa dụng cụ trại cho các đơn vị, yểm trợ cho các sinh hoạt HÐ khác.


Ưu Ðiểm:

 • Cùng một nơi, một thời gian sinh hoạt, chúng ta có thể trông coi cho nhiều ngành, nhiều đơn vị mà không cần nhiều trưởng. Phụ huynh không tốn nhiều thời gian để đưa con đi HÐ, trong trường hợp họ có nhiều con ở vào các lứa tuổi phải sinh hoạt ở các ngành khác nhau.

 • Các trưởng có thể chia xẻ việc cầm đoàn được dễ dàng.

 • Các em khi chuyển ngành vẫn thấy quen thuộc và dễ thông cảm hơn.
  Phụ huynh có thể giúp cho nhiều sinh hoạt khác nhau cho những đơn vị trong liên đoàn mà không phân biệt là con tôi ở đoàn nào.

Nhược điểm:

 • Khi liên đoàn lớn mạnh, chúng ta thường gặp trở ngại thiếu trưởng trông coi đoàn. (LÐ có nhiều ngành, sự phát về nhân số một cách nhanh chóng rất dễ xảy ra)

 • Các trưởng phải làm việc và học hỏi cho nhiều ngành, đòi hỏi nhiều thì giờ và công sức hơn. Do đó một số trưởng bị giới hạn về thời gian sinh hoạt HÐ có thể sẽ bỏ cuộc, dễ gây ra việc thiếu trưởng.

Ghi chú: Có vài nơi, nhà thờ, cơ quan bảo trợ của HÐ Hoa Kỳ cũng theo hệ thống này mặc dù HÐHK không có hệ thống liên đoàn. HÐHK không có hệ thống liên đoàn một cách chính thức nhưng không có nghĩa là họ phủ nhận hay bài bác hệ thống này.


B. Hệ Thống Ðoàn

Ðịnh Nghĩa:

Ðoàn là một đơn vị lập theo ngành, Ấu, Thiếu, Thanh, Tráng, có ít nhất là hai đội (mỗi đội có thể từ 4 – 8 em). Các đội sẽ bầu đội trưởng dưới sự hướng dẫn của trưởng đoàn.
Ví dụ: Tại Hoa Kỳ, hệ thống đoàn là căn bản. Các đơn vị BSA được thành lập theo ngành và sinh hoạt riêng lẻ với ngành mình như Ấu đoàn (Pack), Thiếu đoàn (Troop) và Thanh đoàn (Crew). Bên nữ HÐ (GSUSA) gọi chung là “Troop” cho tất cả các ngành.

Phân Nhiệm:

Ðoàn trưởng: Coi tổng quát sinh hoạt đoàn.
Các Phụ tá: Giúp đoàn trưởng coi đoàn (Tùy theo nhu cầu, trưởng đoàn có thể đặt ra những trách vụ khác nhau để đáp ứng được sinh hoạt cho đơn vị mình).
Hội Ðồng Ðoàn (Troop Committee): Yểm trợ các trưởng trong mọi sinh hoạt đoàn.

Tài Chánh:

Có một quỹ sinh hoạt chính thức để lo việc chi thu cho đoàn. Quỹ đoàn do từ niên liễm của HÐS, các cuộc sinh hoạt gây quỹ và đóng góp của phụ huynh, thân hữu. Quỹ chi cho các sinh hoạt của đoàn, mua huy hiệu cho các em, sắm sửa dụng cụ trại cho các đơn vị, yểm trợ cho các sinh hoạt HÐ khác.


Ưu Ðiểm:

 • Số lượng đoàn sinh ít, chỉ có một ngành duy nhất nên các trưởng dễ chú tâm vào chương trình sinh hoạt cho các em hơn. Ít tốn thì giờ hơn.

 • Phụ huynh chỉ yểm trợ cho một nhóm nhỏ, đỡ cực hơn.

Nhược Ðiểm:

 • Khi chuyển ngành, các em phải qua một đơn vị khác, đôi khi vì bỡ ngỡ và tạo ra trường hợp các em dễ ngưng sinh hoạt.

 • Phụ huynh có nhiều con sinh hoạt ở các ngành khác nhau sẽ tốn nhiều thì giờ hơn để đưa con đi sinh hoạt.

 • Khó phát triển để thành một đơn vị lớn đáp ứng cho nhu cầu của trẻ ở mọi ngành, mọi lứa tuổi khác nhau.

Kết Luận: Mọi việc xảy ra thường theo thói quen và điều kiện thuận tiện. Việc thực hiện lập đơn vị theo hệ thống Liên đoàn hay Ðoàn là hoàn toàn do các trưởng liên hệ trực tiếp lựa chọn với mục đích tạo sự thuận tiện nhất cho sinh hoạt của đơn vị mình. Sẽ không có việc đúng hay sai trong vấn đề lựa chọn một hệ thống, cơ cấu tổ chức cho đoàn HÐ của mình, chỉ có một việc duy nhất đáng nhớ là hãy dùng phương tiện và các tài nguyên hữu hiệu để nuôi đơn vị mình đi lên, đó là sự đóng góp tích cực nhất cho phong trào và các thế hệ trẻ tương lai.


box_footer_left box_footer_right
box_header_topleft Ảnh ngẫu nhiên box_header_topright
box_header_bleft box_header_bright
box_footer_left box_footer_right
 
box_header_topleft Seitentools box_header_topright
box_header_bleft box_header_bright
 • Giới thiệu trang Web nầy cho bạn bè
 • In trang nầy
 • box_footer_left box_footer_right
     
   
  Trang Chính | Impressum
  powered by phpComasy - valid xhtml
  powered by phpComasy - layout designed by neflexis