box_header_topleft Navigation box_header_topright
box_header_bleft box_header_bright
box_footer_left box_footer_right
 
box_header_topleft Webmaster box_header_topright
box_header_bleft box_header_bright

 

 

Passwort vergessen?
box_footer_left box_footer_right
box_header_topleft   box_header_topright
box_header_bleft box_header_bright

Mục tiêu phát triển


Ðể thực hiện mục tiêu giáo dục của mình, phong trào Hướng Ðạo Việt Nam tạo cơ hội cho đoàn sinh phát triển trong 5 lãnh vực :


Tính khí

rèn luyện nhân cách, biết nhận trách nhiệm, có khả năng đặt cho mình những mục tiêu và đánh giá hành động của mình, rèn luyện khả năng quyết định, cam kết và giữ lời cam kết.


Tháo vát

rèn luyện khả năng đối phó trong mọi trường hợp, xây dựng khung cảnh sống của mình, rèn luyện sự khéo léo, khả năng phát minh, sáng tạo.


Thể chất

tập thói quen ham thích một cuộc sống lành mạnh, phát triển những thể chất, chăm sóc, gìn giữ sức khoẻ.


Phục vụ

tìm thấy ý nghĩa của hành động vô vị lợi phục vụ cho lợi ích chung, ra khỏi sự vị kỷ, tìm đến người khác, có khả năng giữ một vai trò trong cộng đồng và tham dự vào đời sống cộng đồng.


Tín ngưỡng tâm linh

Hướng Ðạo Việt Nam không cổ vũ cho một tôn giáo nào, tôn trọng mọi tín ngưỡng, khuyến khích đoàn sinh tìm đến một tôn giáo, tạo điều kiện để đoàn sinh tìm hiểu và đến gần hơn tôn giáo của mình. Mặt khác, Hướng Ðạo Việt Nam nung đúc tinh thần yêu nước, làm cho đoàn sinh biết quí trọng di sản lịch sử và văn hóa của dân tộc, thấm nhuần ý niệm về tổ quốc của mình và có bổn phận đối với quốc gia mình đang cư ngụ. Vì vậy mà trong ba lời hứa Hướng Ðạo, lời hứa thứ nhứt là " làm tròn bổn phận đối với tín ngưỡng tâm linh, tổ quốc và quốc gia tôi ".

box_footer_left box_footer_right
box_header_topleft Ảnh ngẫu nhiên box_header_topright
box_header_bleft box_header_bright
box_footer_left box_footer_right
 
box_header_topleft Seitentools box_header_topright
box_header_bleft box_header_bright
 • Giới thiệu trang Web nầy cho bạn bè
 • In trang nầy
 • box_footer_left box_footer_right
     
   
  Trang Chính | Impressum
  powered by phpComasy - valid xhtml
  powered by phpComasy - layout designed by neflexis