box_header_topleft Navigation box_header_topright
box_header_bleft box_header_bright
box_footer_left box_footer_right
 
box_header_topleft Webmaster box_header_topright
box_header_bleft box_header_bright

 

 

Passwort vergessen?
box_footer_left box_footer_right
box_header_topleft   box_header_topright
box_header_bleft box_header_bright

Sơ lược lịch sử Hướng Đạo Việt Nam


1930 - Ðoàn Lê Lợi do Tr. Trần Văn Khắc lập tại Hà Nội là Ðoàn HÐVN đầu tiên được lập tại Việt Nam. Từ đó, phong trào Hướng Ðạo lan rộng rất nhanh đến các nơi khác, bắt đầu từ miền Nam đến miền Trung

1932 - Thành lập Ðoàn Lê Văn Duyệt tại Sài Gòn.   

1933 - Tổng Cục Hướng Ðạo Nam Kỳ được thành lập.

1935 - Thành lập Hội Hướng Ðạo Trung Kỳ. Trại Họp bạn toàn quốc đầu tiên "Huynh Ðệ" tại Sài Gòn.

1936 - Thành lập Liên Hội Hướng Ðạo Ðông Dương, gồm các Hội Hướng Ðạo Bắc, Trung, Nam, Ai Lao và Cao Mên.

1938 - Trại trường Bạch Mã được thiết lập, trên núi Bạch Mã, gần Huế.

1941 - Trại Họp bạn Ðông Dương tại Huế.

1946 - Hướng Ðạo Việt Nam ngưng hoạt động vì thời cuộc.

1950 - Trong lúc chiến tranh Việt-Pháp tiếp diễn, Hướng Ðạo phục hồi sinh hoạt tại các vùng quốc gia.

1954 - Sau Hiệp định Geneva chia đôi đất nước, trụ sở Hội Hướng Ðạo Việt Nam được chuyển từ Hà Nội vào Huế, rồi Sài Gòn.

1955 - Thiết lập Trại trường Hồi Nguyên tại Bảo Lộc.

1957 - Hội Hướng Ðạo Việt Nam được nhận làm hội viên Tổ Chức Hướng Ðạo Thế Giớị. Thành lập Hội Nữ Hướng Ðạo Việt Nam.

1958 - Trại trường quốc gia được thiết lập tại Ðà Lạt:Trại trường Tùng Nguyên.

1959 - Trại Họp bạn Phục Hưng tại Trảng Bom.

1970 - Trại Họp bạn quốc gia tại Suối Tiên, Thủ Ðức.

1974 - Trại Họp bạn quốc gia Tự Lực tại Tam Bình, Gia Ðịnh.

1975 - Hướng Ðạo Việt Nam bị chính quyền cộng sản cấm đoán, các trưởng bị cầm tù trong các trại cải tạo, trụ sở và tài sản của hội bị tịch thu.

1983 - Hội nghị Trưởng HÐVN tại Costa Mesa (California), Hoa Kỳ, tái lập Phong trào Hướng Ðạo Việt Nam tại hải ngoạị.

1985 - Trại Họp bạn Thẳng Tiến 1, trại Họp bạn HÐVN toàn thế giới lần đầu tiên, tại Jambville (Pháp).

1988 - Trại Họp bạn Thẳng Tiến 2, tại Everton, Canada.

1990 - Trại Họp bạn Thẳng Tiến 3, tại San Jose, HoaKỳ.

1993 - Trại Họp bạn Thẳng Tiến 4, tại Le Breuil, Pháp.

1995 - Trại Họp bạn Thẳng Tiến 5, tại Sydney, Úc.

1998 - Trại Họp bạn Thẳng Tiến 6, tại Fairfax, Hoa Kỳ

2002 - Trại Họp bạn Thẳng Tiến 7, tại Houston - Texas, Hoa Kỳ

2006 - Trại Họp bạn Thẳng Tiến 8, tại Riverside - Cali, Hoa Kỳ

box_footer_left box_footer_right
box_header_topleft Ảnh ngẫu nhiên box_header_topright
box_header_bleft box_header_bright
box_footer_left box_footer_right
 
box_header_topleft Seitentools box_header_topright
box_header_bleft box_header_bright
 • Giới thiệu trang Web nầy cho bạn bè
 • In trang nầy
 • box_footer_left box_footer_right
     
   
  Trang Chính | Impressum
  powered by phpComasy - valid xhtml
  powered by phpComasy - layout designed by neflexis