box_header_topleft Navigation box_header_topright
box_header_bleft box_header_bright
box_footer_left box_footer_right
 
box_header_topleft Webmaster box_header_topright
box_header_bleft box_header_bright

 

 

Passwort vergessen?
box_footer_left box_footer_right
box_header_topleft   box_header_topright
box_header_bleft box_header_bright

HỘI ĐỒNG TRUNG ƯƠNG - HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM 

                            MIỀN     ÂU    CHÂU


                 c/o   Tô văn Phước, Wiesentfelser Str. 56 - 81249 München - Đức quốc
                                                                                     Email: tovanphuoc@gmx.de
 

                                                                                                                                                                                                                   Số : 03 – 07 / HC – M.AU

 

                                                                                      München, ngày 03.04.2007

 

Kính gửi    :    Quý Trưởng  Đơn vị thuộc Hội HĐVN tại Pháp.

                         Quý Trưởng Đơn vị thuộc CN - Đức.

 

             V/v       :   Sổ Tay Trưởng Hướng Đạo.

 
 
Thưa Trưởng,
 

Tôi xin gửi đến Trưởng Sổ Tay Trưởng Hướng Đạo ( STT ) của Miền Âu châu vừa hoàn tất. Trong STT lần này đã giảm bớt một vài sinh hoạt mà Miền Âu châu chúng ta hiện chưa ( hay không ) có, thí dụ như Chim non…

 

STT không là việc của một cá nhân mà là của tất cả anh chị em chúng ta, tuy có thể chưa thật hài lòng nhưng ít ra cũng đã khởi đầu hoàn thành cho tâm nguyện chung, đó là trong tương lai sinh hoạt của các Đơn vị sẽ có nhiều tương đồng dù định cư trên các quốc gia khác nhau ở Âu châu.

 

Bước kế tiếp trong thời gian tới sẽ đề cập chi tiết sinh hoạt của từng Ngành : Cẩm nang sinh hoạt Ngành Ấu - Cẩm nang sinh hoạt Ngành Thiếu…( tạm gọi như vậy ). Hy vọng Quý Trưởng sẽ  góp sức nhiều hơn nữa vì là phạm vi chuyên môn của Trưởng !

 

Chắc chắn chúng ta, những Trưởng HĐ,  không bàn cho vui mà  sẽ cùng  nhau áp dụng, “ trắc nghiệm thử ”, nhờ vậy mới rút được ưu khuyết  ngõ hầu cập nhật để STT ngày một hoàn chỉnh hơn !

 

Chúng tôi xin cám ơn sự đóng góp của Quý Trưởng thuộc Miền Âu châu cũng như rất cám ơn sự đóng góp của Trưởng Trần hoàng Thân, Tổng thư ký Ban Thường vụ.

STT sẽ không hoàn tất nếu không có những đóng góp tích cực của Quý Trưởng.

 
Thân ái BTT

TUN. Ủy Ban Liên Lạc Phát Triển Âu châu

 
Tô văn Phước
 
Sao kính gửi :

     -       Tr. Tr. CT - PCT/NV – TTK Ban TV

-                 UBLLPTAU

                  “ để kính tường ”
box_footer_left box_footer_right
box_header_topleft Ảnh ngẫu nhiên box_header_topright
box_header_bleft box_header_bright
box_footer_left box_footer_right
 
box_header_topleft Seitentools box_header_topright
box_header_bleft box_header_bright
 • Giới thiệu trang Web nầy cho bạn bè
 • In trang nầy
 • box_footer_left box_footer_right
     
   
  Trang Chính | Impressum
  powered by phpComasy - valid xhtml
  powered by phpComasy - layout designed by neflexis