box_header_topleft Navigation box_header_topright
box_header_bleft box_header_bright
box_footer_left box_footer_right
 
box_header_topleft Webmaster box_header_topright
box_header_bleft box_header_bright

 

 

Passwort vergessen?
box_footer_left box_footer_right
box_header_topleft   box_header_topright
box_header_bleft box_header_bright

Phương Pháp Hàng Đội

(Chi tiết về PPHĐ xin xem trong mục Huấn luyện/Chuyên môn HĐ/ Phương Pháp Hàng Đội)


 

Hướng Ðạo tạo cơ hội cho các em họp thành từng nhóm để cùng nhau thảo luận về một dự án sinh hoạt cho nhóm và phân phối vai trò trong nhóm.

 

Hướng Ðạo cho giới trẻ cơ hội sống trong một cộng đồng nhỏ, bằng tầm vóc của họ. Trong cộng đồng đó, trẻ em sẽ tập giữ một vai trò, nhận một số trách nhiệm, tham gia vào sinh hoạt của cộng đồng và học tập tinh thần dân chủ trong đời sống cộng đồng.

 

Nhóm không do một người lớn chỉ huy, mà chính do một trong những đứa trẻ nhận trách nhiệm hướng dẫn nhóm. Như vậy, các em có cơ hội tự tổ chức lấy sinh hoạt của mình, suy xét, cân nhắc và quyết định.

 

Những nhóm được gọi là đàn (Sói), đội (Thiếu), tuần (Thanh) và toán (Tráng). Nhiều đàn, đội, … họp thành một đơn vị Hướng Ðạo. Những quyết định về sự tổ chức, sinh hoạt và tiến triển của đơn vị không phải chỉ do người hướng dẫn trưởng thành của đơn vị, mà do ý kiến chung của đoàn sinh trong đơn vị .

 

Như vậy, trong bất cứ đơn vị Hướng Ðạo nào, không có việc người Trưởng tự một mình quyết định và áp đặt cho cả đơn vị phải thực hiện. Trái lại, chương trình sinh hoạt của đoàn là do sự đóng góp của tất cả đoàn sinh, thể hiện nguyện vọng của đoàn sinh được phát biểu từ " Tảng đá hội đồng , Hội đồng Ðội, Hội đồng Ðoàn " . Người Trưởng chỉ giữ nhiệm vụ phối hợp, cố vấn, đôn đốc sự thực hiện các quyết định của các Hội đồng, trông chừng đừng để sinh hoạt của đơn vị đi ra ngoài những mục tiêu căn bản của phong trào, và ngăn bớt sự bồng bột của đoàn sinh khi muốn thực hiện những dự án ngoài tầm tay và khả năng hiện có của đơn vị.

 
Seite 1234567891011
box_footer_left box_footer_right
box_header_topleft Ảnh ngẫu nhiên box_header_topright
box_header_bleft box_header_bright
box_footer_left box_footer_right
 
box_header_topleft Seitentools box_header_topright
box_header_bleft box_header_bright
 • Giới thiệu trang Web nầy cho bạn bè
 • In trang nầy
 • box_footer_left box_footer_right
     
   
  Trang Chính | Impressum
  powered by phpComasy - valid xhtml
  powered by phpComasy - layout designed by neflexis