box_header_topleft Navigation box_header_topright
box_header_bleft box_header_bright
box_footer_left box_footer_right
 
box_header_topleft Webmaster box_header_topright
box_header_bleft box_header_bright

 

 

Passwort vergessen?
box_footer_left box_footer_right
box_header_topleft   box_header_topright
box_header_bleft box_header_bright

HỘI ĐỒNG ĐỘI TRƯỞNG


Hội Ðồng Ðội Trưởng (dành cho ngành Thiếu trở lên) là một Hội Ðồng mà các thành viên chính là Ðội Trưởng Nhất và các Ðội Trưởng họp với nhau để cùng bàn thảo các dự án cũng như phân chia công tác sinh hoạt cho đoàn. (Các Trưởng có thể tham dự với tư cách dự thính, cố vấn).


Chủ Tọa: Ðội Trưởng Nhất.
Thành Viên: Các Ðội Trưởng.
(Các Ðội sinh có thể xin tham dự với tính cách dự thính).


Hội Ðồng Ðội Trưởng thường nhóm họp trong các trường hợp sau:
1- Ðội Trưởng Nhất mang những tin tức, dự án từ Hội Ðồng Trưởng về chia xẻ lại với các Ðội Trưởng, sau đó các đội sẽ quyết định chung và phân công thực hiện.

2- Các đội họp để bàn thảo các dự án sinh hoạt lớn, có tính cách toàn đoàn để các đội làm việc chung với nhau. Sau khi các đội quyết định các dự án sinh hoạt, Ðội Trưởng Nhất sẽ đại diện cho các đội mang dự án lên trình bày cho Hội Ðồng Trưởng để có quyết định sau cùng trước khi thực hiện.

Tóm lại Hội Ðồng Ðội Trưởng gần như đều có trong những lần sinh hoạt đoàn, kỳ trại...Và đây là một trong những điều rất cần thiết cho việc áp dụng phương pháp hàng đội.

Ghi chú: Ở ngành Thanh gọi là Hội Ðồng Tuần Trưởng, Tráng gọi là Hội Ðồng Toán Trưởng. Ðội Trưởng Nhất, Chánh Tuần Trưởng và Liên Toán Trưởng là những gạch nối giữa các đội, tuần, toán và các Hội Ðồng Trưởng.

box_footer_left box_footer_right
box_header_topleft Ảnh ngẫu nhiên box_header_topright
box_header_bleft box_header_bright
box_footer_left box_footer_right
 
box_header_topleft Seitentools box_header_topright
box_header_bleft box_header_bright
 • Giới thiệu trang Web nầy cho bạn bè
 • In trang nầy
 • box_footer_left box_footer_right
     
   
  Trang Chính | Impressum
  powered by phpComasy - valid xhtml
  powered by phpComasy - layout designed by neflexis