box_header_topleft Navigation box_header_topright
box_header_bleft box_header_bright
box_footer_left box_footer_right
 
box_header_topleft Webmaster box_header_topright
box_header_bleft box_header_bright

 

 

Passwort vergessen?
box_footer_left box_footer_right
box_header_topleft   box_header_topright
box_header_bleft box_header_bright

Giáo dục bằng hành động


Hướng Ðạo không giáo dục bằng lý thuyết sách vở mà sử dụng những trò chơi, những sinh hoạt đáp ứng nhu cầu hoạt động và sở thích tự nhiên của tuổi trẻ.

Mỗi khi muốn đoàn sinh đạt tới một sự tiến bộ hay một hiểu biết chuyên môn nào, người Trưởng Hướng Ðạo phải tìm cách lồng những mục tiêu đó vào những trò chơi và những sinh hoạt thích hợp.

Mặt khác , Hướng Ðạo phát triển nơi giới trẻ khuynh hướng tự nhiên muốn mình có ích cho người khác, chú trọng phát triển phần tính tốt sẵn có ở mỗi đoàn sinh để phần này lần lần lấn át các khuynh hướng xấu.

Như vậy, sự giáo dục của Hướng Ðạo là một sự giáo dục chú ý đến từng em một. Hướng Ðạo không phải là một tổ chức lấy số đông làm mẫu mực thành công, thâu nhận cho thật nhiều để huấn luyện theo kiểu rập khuôn và nhồi sọ. Trái lại, sự giáo dục chú ý đến từng đoàn sinh, theo dõi sự phát triển từng em, khuyến khích để phát triển các khả năng, các đức tính tốt sẵn có ở mổi đoàn sinh. Do đó, Hướng Ðạo chỉ thâu nhận đoàn sinh trong khả năng cùa mình, khi có đủ Trưởng để hướng dẩn. Mỗi đơn vị Hướng Ðạo chỉ có sĩ số nhất định, không thể vượt qua, để người Trưởng có thể hoàn thành chu đáo nhiệm vụ của mình.

box_footer_left box_footer_right
box_header_topleft Ảnh ngẫu nhiên box_header_topright
box_header_bleft box_header_bright
box_footer_left box_footer_right
 
box_header_topleft Seitentools box_header_topright
box_header_bleft box_header_bright
 • Giới thiệu trang Web nầy cho bạn bè
 • In trang nầy
 • box_footer_left box_footer_right
     
   
  Trang Chính | Impressum
  powered by phpComasy - valid xhtml
  powered by phpComasy - layout designed by neflexis