box_header_topleft Navigation box_header_topright
box_header_bleft box_header_bright
box_footer_left box_footer_right
 
box_header_topleft Webmaster box_header_topright
box_header_bleft box_header_bright

 

 

Passwort vergessen?
box_footer_left box_footer_right
box_header_topleft   box_header_topright
box_header_bleft box_header_bright

Lời hứa và Luật Hướng Đạo

 

Một Hướng Ðạo Sinh chỉ thật sự là thành viên của phong trào Hướng Ðạo Thế giới sau khi tuyên hứa.

Ðứng trước Quốc kỳ và Đoàn kỳ dưới sự chứng kiến của các Trưởng và các đoàn sinh đã tuyên hứa, tân đoàn sinh long trọng cam kết :

Lời hứa:      

Tôi lấy danh dự hứa cố gắng hết sức:

-  Làm bổn phận đối với tín ngưỡng tâm linh, tổ quốc và quốc gia tôi

-  Giúp ích mọi người bất cứ lúc nào

-  Tuân theo luật Hướng Đạo

Luật Hướng Ðạo đề nghị một mẫu mực để cư xử và hành động, rèn luyện cho mỗi Hướng Ðạo sinh một tinh thần trọng danh dự, trung tín, hào hiệp và vị tha. Lời hứa Hướng Ðạo là một sự cam kết tham dự vào lối sống và hành động theo mẫu mực do phong trào Hướng Ðạo Thế giới đề nghị.

Luật Hướng Ðạo có mười điều, phỏng theo mười điều luật sơ khởi do Baden-Powell đưa ra, được mỗi nước trong phong trào Hướng Ðạo thế giới điều chỉnh đôi chút tùy theo hoàn cảnh, phong tục của mỗi nước.

Luật Hướng Đạo Việt Nam:

 1. Hướng Ðạo sinh trọng danh dự

 2. HÐS trung tín

 3. HÐS giúp ích

 4. HÐS là bạn của mọi người

 5. HÐS lễ độ và hào hiệp

 6. HÐS tôn trọng thiên nhiên

 7. HÐS trọng kỷ luật

 8. HÐS vui tươi

 9. HÐS cần kiệm và liêm khiết

 10. HÐS trong sạch trong tư tưởng, lời nói và việc làm

Das 'Gesetz' der Pfadfinder (DPSG):

1.     Auf die Ehre eines Pfadfinders kann man bauen.

2.     Der Pfadfinder ist treu.

3.     Der Pfadfinder ist hilfsbereit.

4.     Der Pfadfinder ist ein Freund aller Menschen und Tiere.

5.     Der Pfadfinder ist höflich und ritterlich.

6.     Der Pfadfinder schützt Pflanzen und Tiere.

7.     Der Pfadfinder ist gehorsam.

8.     Der Pfadfinder überwindet Schwierigkeiten mit Leichtigkeit.

9.     Der Pfadfinder ist sparsam und fleißig.

10.  Der Pfadfinder ist rein in Gedanken, Wort und Tat.


Với Luật và Lời Hứa, mỗi thành viên tự nguyện đến với Phong Trào Hướng Đạo, tham gia vào dự án phát triển và rèn luyện do phong trào Hướng Ðạo đưa ra, mỗi thành viên không còn là một đối tượng thụ động thu nhận một sự giáo dục có sẵn mà là tự mình thực hiện sự phát triển, trau dồi nhân cách của mình, thể hiện tư thế sẵn sàng của người Hướng Ðạo để giúp ích, đóng góp vào đời sống cộng đồng và đối phó với những khó khăn, trở ngại gặp phải.

box_footer_left box_footer_right
box_header_topleft Ảnh ngẫu nhiên box_header_topright
box_header_bleft box_header_bright
box_footer_left box_footer_right
 
box_header_topleft Seitentools box_header_topright
box_header_bleft box_header_bright
 • Giới thiệu trang Web nầy cho bạn bè
 • In trang nầy
 • box_footer_left box_footer_right
     
   
  Trang Chính | Impressum
  powered by phpComasy - valid xhtml
  powered by phpComasy - layout designed by neflexis